The איחור טיסה Diaries

‫בקרה לבדוק שנהגים פלסטינים לפחות מועמדים לדין ברשות הפלסטינית? כי לפי מה שאני יודעת,‬

אחמד טיבי מנמק את הנקמה שלו בחרדים: "עכשיו הגיע מוצאי שבת"

Simha (שמחה) in Hebrew is joy or joy, but it really may also necessarily mean a cheerful event. How would you say “for making somebody joyful” in Hebrew? Male explains all points שמח on this additional joyful episode.

‫עם הקביעה הזאת. אבל ישנם, וישנם גם מבצעים. לא פעם אחת אני דיברתי עם מפקד מחוז ש"י,‬

התובעת הנה חברה בע"מ העוסקת כסוכנות נסיעות מורשה. סוכנות זו עסקה בין היתר, בזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה, בשיווק ומכירה של כרטיסי טיסה.

"She'ar" - "the rest," is our week's topic. With the very same root We've got "lehash'ir" - "to go away," "lehisha'er" - "to stay," and other practical verbs, and naturally some spaghetti leftovers from yesterday; host Dude Sharett explains how it's all related. Distinctive Material for Patrons New words & expressions: Ha-she'ar – The remainder – השאר She'ar yerakot – Together with other factors – שאר ירקות Bein ha-sh'ar – Between other factors – בין השאר Ve-kol sh'ar ha-dvarim – And all the rest – וכל שאר הדברים Ha-sheket she-nish'ar – The remaining silence – השקט שנשאר Nish'ar spaghetti me-etmol – You can find spaghetti still left from yesterday – נשאר ספגטי מאתמול Nishar(a) shtiya – You'll find beverages still left – נשאר(ה) שתייה Nish'ar(u) dapim – You will find papers remaining – נשאר(ו) דפים Nish'ar ba-hayim – He survived – נשאר בחיים Nish'ar kita – He was held back a calendar year – נשאר כיתה Lo nish'ar li koach – I haven't any Vitality remaining – לא נשאר לי כוח Ma nish'ar od laasot – What's nonetheless remaining to perform – מה נשאר עוד לעשות Ktsat meshune she-lo nish'art – It is a bit Strange that you choose to did not stay – קצת משונה שלא נשארת Tisha'er, tisha'ari, tisha'aru – Keep (essential) – תישאר, תישארי, תישארו Kvar laila, boi nisha'er – It's previously night, let us keep – כבר לילה, בואי נישאר Efo atem nish'arim be-london? – Where will you be guys being in London? – ?איפה אתם נשארים בלונדון Hem lo hish'iru li davar – They didn't go away me anything at all – הם לא השאירו לי דבר Lehash'ir - To leave anything behind – להשאיר Ha'im ash'ir eize davar? – Will I depart anything driving?

תודה. תגובתך תפורסם בקרוב, בהתאם לשיקולי המערכת השבת, רק באהבה וברצון. בכפייה לא = ולא כלום.  (ל”ת)

הסבר את עמדתך (מבלי להכנס לסוכיית 'טיבי או לא טיבי) ע"י תאור המקרה.

‫מקיר לקיר, שאסור לפטם אווזים, שזה צער בעלי-חיים, אסור לעשות את זה. אגב, זה גם לא כשר.‬

Everyday living in Israel is often fascinating! Often we meet up with weird men and women and encounter Peculiar circumstances. How can we discuss these items?

‫אדוני היושב-ראש, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת, שרים נכבדים, לפני למעלה‬

From time to time we're just "in basa" - in the condition of annoyance, not likely indignant, but just bummed. Host Person Sharett teaches us verbs derived from "basa," additionally extra nouns like "hitba'asut," which could possibly be translated as "the entire process of obtaining bummed out." Who stated Hebrew isn't a rich language? Unique material New terms & expressions: Basa – A bummer – באסה Eize basa – What a bummer – איזה באסה Eize basa ze she… – What a bummer it is/when... – ...איזה באסה זה ש Be-basa – "in basa" – בבאסה Kuli be-basa – I am entirely in basa – כולי בבאסה Ani al ha-panim – I am *not* executing perfectly – אני על הפנים Meva'es (Mva'es) – A bummer; annoying – מבאס Ze ma ze meva-es (Ze ma-ze mva'es) – That's so irritating – זה מה-זה מבאס Mva'es ta'tachat (Meva'es et ha-tachat) – Truly frustrating – מבאס ת'תחת Mevo'as, Mevo'eset – Bummed; irritated – מבואס, מבואסת Ze lo meshane she-chavera shelcha mevo'eset – It will not generate a variation that the girlfriend is bummed – זה לא משנה שחברה שלך מבואסת Kamuvan hitba'asti she… – Naturally I used to be bummed out that… – .

Laredet, to go down, is the alternative of La’alot, to go up. But the root ירד has so many other meanings. We use it to speak about the rain, Net downloads, mocking our good friends, having photographs of alcohol, and much more raunchy terms you ought to absolutely know - And that's why this episode is just not well suited for younger listeners. Sorry kids! Phrases and expressions reviewed: Laredet – To go down – לרדת Ma she-ole, hayav laredet – What goes up, should arrive down – מה שעולה, חייב לרדת Laredet me-ha-otobus / me-ha-rakevet – To acquire from the bus/train – לרדת מהאוטובוס/מהרכבת Efshar laredet (bevaksha)? – May well I get off you should? – אפשר לרדת בבקשה? Ta’atsor li kan bevaksha – Please quit listed here for me – תעצור לי כאן בבקשה Ole hadash, olim hadashim – New immigrant/s to Israel – עולה חדש, עולים חדשים Yored, yordim – Israelis who still left Israel (adverse) – יורד, יורדים Yerida – leaving Israel – ירידה Yored al mishehu – He’s mocking another person – יורד על מישהו Dai laredet alai – Halt coming down on me/mocking me – די לרדת עליי Yeridot al mishehu – mocking ‘assaults’ on another person – ירידות על מישהו Ata yored alai mul kulam – You’re mocking me before Every person – אתה יורד עליי מול כולם Dai im ha-yeridot al ha-marak sheli – Prevent mocking my soup – די עם הירידות על המרק שלי Yeridot mehirim – Reduce in costs – ירידות מחירים Yored geshem – It’s raining – יורד גשם Tsarich mitriya – You will need an umbrella – צריך מטרייה Etmol lo yarad geshem – Yesterday it did not rain – אתמול לא ירד גשם Mahar lo amur laredet geshem – Tomorrow it isn't purported to rain – מחר לא אמור לרדת גשם Laredet le- – To go down on a person (sexual) – לרדת למישהו Hu yarad la – He went down on get more info her – הוא ירד לה Hi yarda lo – She went down on him – היא ירדה לו Hu yarad lo – He went down on him – הוא ירד לו Hi yarda la – She went down on her – היא ירדה לה Ba lach laredet li?

ואם המטוס המריא משדה אמריקאי ,האם חברת התעופה מחויבת לחוק האמריקאי?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *